!DOCTYPE html> Sürekli Form Baskıda Kalıp Aşınması

Ofset Baskı

Sürekli Form Baskı Sorunları

Sürekli Form Baskıda Kalıp Aşınması

Sürekli Form Baskıda Kalıp Aşınmasının nedenleri şöyledir; Mürekkep form merdaneleri çok ağır ayarlanmış. Kalıplar doğru iĢlem görmemiş. Aşırı tiftiklenme. Mürekkep çok kuvvetli kalıp veya kauçuk silindirleri doğru kaplanmamış. Mürekkep zayıf övütülmüş Kullanılan kalıp, bu çalışma süresi için uygun değil. Çözümü; Merdaneleri tekrar ayarlayınız. Stouffer terazisi kullanarak kalıbın geliştirilme projesini kontrol ediniz. Aşırı tiftiklenmeye bakınız. Mürekkebin gücünü azaltınız. Silindir kaplamalarını kontrol ediniz. Mürekkep üreticisi ile temasa geçiniz. Yüksek kaliteli baĢka bir kalıp çekiniz.

sürekli form istanbul